Jump to main content

MŪSŲ VERTYBĖS

Mūsų vertybės apibrėžia mūsų verslo kultūrą – tai, kuo tikime ir kas mums yra svarbu. Jos stiprina mūsų komandos dvasią, mūsų tobulėjimą ir tikėjimą ateitimi. Vertybės mums primena mūsų misiją prisidėti prie saugesnio gyvenimo kelyje.

RŪPESTIS

Rūpindamiesi vykdome savo misiją – gyvenimą keliuose padaryti saugesnį. Mes rūpinamės keliaujančiais žmonėmis, savo klientais, darbuotojais ir aplinka.

Saugumas yra visos mūsų veiklos pagrindas, rūpinamės, kad visi keliaujantys žmonės kelionės tikslą pasiektų saugiai. Mūsų produktai ir sprendimai kuriami rūpinantis žmonėmis ir aplinka. Jie yra aukščiausios kokybės ir atitinka saugos standartus.

Mes rūpinamės būdami iniciatyvūs, sąžiningi ir konstruktyvūs, kai bendraujame tarpusavyje ir su aplinka. Kasdienėje veikloje mūsų darbuotojų sveikata ir sauga yra pagrindinis prioritetas. Norime, kad mūsų darbuotojai saugiai grįžtų namo ir tobulėtų asmeniniame bei profesiniame gyvenime.

Vertę visuomenei teikiame siūlydami saugos sprendimus ir patrauklias darbo vietas, taip pat vykdydami su aplinka darniai derančią veiklą.

VERŽLUMAS

Mūsų darbuotojai – tai energija, kuria varomas mūsų variklis. Puoselėdami motyvuojančią, nestovėti vietoje skatinančią verslo kultūrą, mes nuolat judame į priekį ir dedame pastangas, kad pirmautume rinkose, kuriose veikiame.

Stengiamės visada judėti pirmyn ir likti priešakyje. Mums veržlumas reiškia nuolat judėti ir skirti laiko tobulėti. Esame pasiryžę viršyti klientų lūkesčius, todėl nuolat tobuliname savo produktus, plečiame patirtį, profesionalumą ir darbo būdus. 

Aistringai žiūrime į savo misiją, esame atviri naujoms idėjoms ir dirbame aplinkoje, kurioje idėjos gali klestėti. Dirbame energingai ir esame motyvuoti vykdyti mūsų bendrą misiją – gyvenimą keliuose padaryti saugesnį. 

SĄŽININGUMAS

Mums sąžiningumas yra kompasas, rodantis, kuriuo keliu turime eiti. Esame profesionalūs, patikimi ir linkę dalytis žiniomis tarpusavyje bei su mūsų aplinka.

Mūsų darbuotojai yra savo sričių ekspertai. Visuose lygmenyse teikiame tikslią informaciją ir užtikriname kokybę, nes jaučiame atsakomybę būti itin patikimi partneriai. Visada laikomės įstatymų ir kitų teisės aktų, o su savo aplinka elgiamės pagarbiai.

Siekdami įgyvendinti „Vision Zero“, prisiimame atsakomybę dalytis žiniomis ir spręsti problemas, savo komunikacijoje nagrinėdami su eismo saugumu susijusias temas. Dirbame vadovaudamiesi atvira verslo kultūra, kurioje sekame pavyzdžiu, laikomės pažadų ir dalijamės savo kompetencija tarpusavyje bei su aplinka.